Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna dla dzieci i młodzieży działa w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem wad wzroku i chorób oczu u dzieci oraz leczeniem zeza i niedowidzenia.

Poradnia okulistyczna dziecięca zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu u dzieci i młodzieży do 18r.ż.
W ramach poradni okulistycznej dziecięcej wykonuje się diagnostykę, planuje i prowadzi terapię:
– u dzieci słabowidzących, w tym niemowląt,
– u dzieci z wadami wzroku,
– w niedowidzeniu,
– w zezie,
– w oczopląsie,
– w podwójnym widzeniu,
– w zaburzeniach akomodacji,
– w zaburzeniach ruchomości gałek ocznych,
– u dzieci z problemami szkolnymi,
– u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i chorobami genetycznymi.

Poradnia ponadto wykonuje:
– dobór soczewek okularowych do kontroli krótkowzroczności, (MiYosmart, MyCON, Stellest), 
– dobór szkieł  pryzmatycznych,
– dobór soczewek kontaktowych miękkich.

Kiedy wykonać badanie u dziecka?

Możliwości badania oczu u noworodków i niemowląt są ograniczone do odruchów źrenicznych i oceny  rozwoju widzenia na podstawie zachowania dziecka.

Diagnostykę funkcji wzrokowych u dzieci można rozpocząć około  3r.ż.-gdy dziecko jest w stanie zrozumieć i odpowiedzieć na proste pytania oraz podjąć współpracę z lekarzem i ortoptystą

Jakie są objawy chorób oczu u dzieci?

Rodzice i opiekunowie muszą pamiętać, że dziecko nie jest małym dorosłym.

Choroby oczu u dzieci tylko w niewielkim odsetku manifestują się jako zgłaszane przez dziecko problemy z widzeniem.. Sytuacja taka dotyczy  zwykle dzieci starszych, nastolatków, u których rozwija się np. krótkowzroczność.

Mniejsze dzieci z poważnymi zaburzeniami, które wymagają szybkiego podjęcia leczenia, prawie nigdy nie skarżą się na złe widzenie. Wynika to z faktu, że widząc źle od wczesnego dzieciństwa, nie zdają sobie sprawy, że można widzieć lepiej.  To otoczenie- głównie rodzice i opiekunowie, zauważają objawy, które mogą wskazywać na choroby oczu.

Objawy, które mogą wskazywać na choroby oczu u dzieci:

– przechylanie na bok lub opuszczanie nisko głowy w trakcie zajęć z bliska (czytanie, pisanie, rysowanie),
– niechęć do sportów w ruchu, do rzucania piłką,
– trudności w nauczeniu się lub niechęć do  jazdy na rowerze,
– niechęć do układania klocków i wykonywania budowli przestrzennych,
– niechęć do zajęć manualnych, wymagających precyzji,
– częste potykanie się,
– przymykanie jednego oka,
– szybkie męczenie się podczas pisania i czytania,
– błędy w przepisywaniu tekstów,
– niski poziom graficzny pisma,
– nieostre i zamazane widzenie,
– podwójne widzenie,
– zaczerwienienie i tarcie oczu,
– częste mruganie,
– problemy z koncentracją na tekście,
– problemy z zapamiętywaniem czytanego tekstu,
– trudności z oceną odległości,
– trudności szkolne – zamienianie liter podczas pisania, pisanie lustrzanego odbicia liter, problemy z koncentracją na tekście, zła jakość pisma,
– wolne tempo pisania i czytania, trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze,
– zniekształcenie i niska jakość pisma,
– trudności w przepisywaniu,
– trudności w pisaniu ze słuchu,
– błędy w czytaniu, nadmierne skupienie na technice czytania utrudnia zrozumienie całości tekstu – problemy z czytaniem ze zrozumieniem,
– niechęć do czytania , zwłaszcza głośnego,
– preferowanie nauki ze słuchu.

Należy pamiętać, że większość poważnych chorób oczu u dzieci (wrodzona zaćma, głębokiego niedowidzenie jednego oka, nowotwory) wykrywana jest przypadkowo i może nie powodować wcześniej niepokojących dla otoczenia objawów.

Jak wygląda badanie dziecka?

Dziecko wymaga diagnostyki innej niż dorosły. Sprawdzenie tylko ostrości wzroku na tablicach okulistycznych nie może w żadnym wypadku zakończyć diagnostyki nawet u potencjalnie zdrowego dziecka. W trakcie badania okulistycznego dziecko wymaga zwykle podania kropli do oczu. Które umożliwiają wykrycie wady wzroku i zbadanie dna oka. Krople te rozszerzają źrenicę i pogarszają widzenie z bliska.

Zwykle dzieci otrzymują krople w trakcie wizyty, a następnie czekają na efekt ich działania około 30-40 minut. Takie krople mogą utrzymywać swoje działanie rozszerzające źrenicę do 24- 36 godzin. Rzadziej – zwłaszcza u małych dzieci lub w przypadku, gdy dziecko nie pozwala na podanie kropli w gabinecie- -lekarz wypisuje krople do domu, które rodzic lub opiekun kropi dziecku 2 razy dziennie przez 3 dni, a następnie wykonywane jest badanie. Takie krople utrzymywać mogą swoje działanie do 2 tygodni.

Pełna diagnostyka okulistyczna wymaga uzupełnienia o ocenę ortoptyczną, aby wykluczyć wszelkie zaburzenia, które mogą powodować problemy i upośledzać zdolności dziecka, wpływając tym samym na jego samoocenę oraz funkcjonowanie społeczne.

>> Informacje dla rodziców i opiekunów (czytaj dalej..)

>> Domowa terapia dzieci słabowidzących i niedowidzących (pdf)