Zabiegi w Okolek

Iniekcje doszklistkowe - Eyelea, Avastin, Triamcynolon

Iniekcja doszklistkowa to specjalny zabieg, który polega na podaniu leku bezpośrednio do wnętrza gałki ocznej. Zabieg jest dosyć krótki, trwa jedynie kilka minut i jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym. Takie podanie leku jest niezwykle skuteczne, dlatego leczenie jest szeroko wykorzystywane na całym świecie.

Iniekcje doszklistkowe wykonuje się w przypadku różnych schorzeń siatkówki oraz błony naczyniowej:

  • postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
  • leczenie cukrzycowego obrzęku plamki
  • leczenie obrzęków powstałych w wyniku zakrzepicy żył siatkówki i innych chorób naczyniowych
  • leczenie obrzęków pozapalnych

Leczenie iniekcjami doszklistkowymi wymaga regularnych wizyt. Istotną informacją dla pacjentów jest to, że podlega refundacji NFZ w przypadku AMD wysiękowej postaci oraz DME.

Iniekcje doszklistkowe Eyelea

Eylea to najnowszej generacji lek stosowany u Pacjentów, którzy cierpią na wysiękową postać zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (tzw. mokra postać AMD). Jest to lek podawany w iniekcji, bezpośrednio do ciała szklistego oka, czyli do samego wnętrza gałki ocznej. Podobnie podawano dotychczas leki Lucentis i Avastin.

Eylea działa jednak trochę inaczej niż wyżej wspomniane. Jest to preparat, który hamuje aktywność aż dwóch czynników chorobotwórczych, które powodują obrzęki i krwawienie przyczyniające się do utraty wzroku: śródbłonkowego czynnika wzrostu naczyń A (VEGF-A) tak jak Lucentis i Avastin oraz łożyskowego czynnika wzrostu (PIGF).

Najważniejszą zaletą leku Eylea, w porównaniu z dotychczas dostępnymi preparatami, jest jego zdecydowanie dłuższe działanie. Przeprowadzone badania wykazują, że lek podawany co 8 tygodni (po trzech początkowych iniekcjach odbywających się co 4 tygodnie) ma skuteczność porównywalną do innych tego typu preparatów, podawanych co 4 tygodnie. Lek hamuje powstawanie patologicznego unaczynienia, powodując tym samym zahamowanie postępu choroby, stabilizację widzenia, a w wielu przypadkach chroni Pacjentów przed utratą wzroku.

Jak wygląda podanie leku Eyelea?

Preparat Eylea podaje się poprzez zastrzyk w oko. Przed iniekcją lekarz zakłada na oko rozwórkę, uniemożliwiającą mruganie oraz unieruchamia oko. Sama iniekcja nie trwa dłużej niż dwie minuty, jednak należy doliczyć czas potrzebny na rozszerzenie źrenicy.

Iniekcja jest przeprowadzona w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu pacjent nie odczuwa bólu, ewentualnie lekkie szczypanie.

Jak się przygotować do zabiegu iniekcji doszklistkowej?

Pacjent musi poinformować lekarza o wszystkich lekach, które przyjmował w ostatnim czasie, aktualnie przyjmuje lub zamierza zacząć przyjmować. Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub zachodzi podejrzenie, że może być w ciąży należy także poinformować o tym lekarza.

Zalecenia po wykonanym zabiegu iniekcji doszklistkowej

Pacjent po wykonanej iniekcji powinien uważnie monitorować stan oka. Dolegliwości bólowe związane z samym zastrzykiem mogą się utrzymywać do jednej doby, jednak nie ma przeciwwskazań do przyjmowania w tym czasie leków przeciwbólowych. Jeżeli jednak ból utrzymywać się będzie dłużej niż 24 godziny, należy natychmiast zgłosić się do lekarza, ponieważ mogło dojść do zakażenia oka. Po podaniu preparatu Eylea mogą wystąpić przemijające zaburzenia widzenia. Nie zaleca się w tym czasie prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki objawy te nie ustąpią.

Iniekcje doszklistkowe Eyelea – dla kogo?

Lek Eylea stosuje się u pacjentów dorosłych, u których stwierdzono:

  • wysiękową postać zwyrodnienia plamki żółtej, która jest ściśle związana z wiekiem (AMD), chorobę obejmującą centralną część siatkówki (zwaną plamką żółtą) w tylnej części oka
  • zaburzenie widzenia spowodowanym obrzękiem (opuchnięciem) plamki żółtej, czego przyczną jest zablokowanie głównej żyły odprowadzającej krew z siatkówki (zakrzep żyły środkowej siatkówki, CRVO) lub mniejszych odgałęzień tej żyły (zakrzep gałęzi żyły środkowej siatkówki, BRVO)
  • zaburzenie widzenia spowodowane obrzękiem plamki związane z uszkodzeniem naczyń krwionośnych, będące następstwem cukrzycy.