Zabiegi w Okolek

Cennik

PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ
Badanie Cena
Konsultacja okulistyczna
300 zł
Konsultacja okulistyczna dzieci do 15r.ż.
380 zł
Wizyta kontrolna do 1-go miesiąca
170 zł
Angiografia fluoresceinowa
300 zł
Badanie OCT plamki
190 zł
Badanie OCT nerwu wzrokowego i GCC
190 zł
Badanie OCT kąta przesączania
190 zł
Dwa badania OCT
300 zł
Badanie OCT w trakcie wizyty
110 zł
Angio-OCT
190 zł
Pachymetria rogówki
190 zł
Badania diagnostyczne w kierunku jaskry
(OCT nerwu II z GCC, OCT kąta przesączania, pachymetria, pole widzenia jaskrowe, ciśnienie)
520 zł
Pole widzenia
150 zł
Badanie dna oka za pomocą funduskamery
100 zł
Pomiar ciśnienia śródgałkowego metodą icare
30 zł
Pomiar ciśnienia śródgałkowego metodą air puff
20 zł
Zdjęcie barwne dna oka
150 zł
Wydanie opinii o stanie zdrowia
90 zł
Dobór szkieł przez optometrystę
80 zł
Zabiegi laserowe Cena
Kaspulotomia YAG
350 zł
Irydotomia YAG
350 zł
Laseroterapia mikroskopowa
450 zł
Iniekcje doszklistkowe Cena
Eylea
900 zł
Avastin
650 zł
Triamcynolon
900 zł
Beaovu
2000 zł
Wizyta kwalifikacyjna do iniekcji doszklistkowych
200 zł
*Wizyta kwalifikacyjna do podania iniekcji , wymaga przedłożenia Badania OCT plamek, wykonanego w ciągu 30 dni poprzedzających wizytę
Fotobiomodulacja (PMB) Cena
Wizyta kwalifikacyjna do iniekcji fotobiomodulacji (PMB)
200 zł
Fotobiomodulacja (PMB) - 9 zabiegów / 1 oko
1750 zł