71 725 39 43
668 795 036

Poniedziałek - Piątek
9.00 - 17.00

Ośrodek okulistyczny Okolek
ul. Długosza 31/U5, 51-162 Wrocław

Zabiegi w Okolek

Cennik

PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE GOTÓWKĄ

Badanie Cena
Konsultacja okulistyczna
220 zł
Konsultacja okulistyczna dzieci do 15r.ż.
240 zł
Wizyta kontrolna do 1-go miesiąca
150 zł
Wizyta kwalifikacyjna do iniekcji doszklistkowych*
170 zł
Angiografia fluoresceinowa
250 zł
Badanie OCT plamki
170 zł
Badanie OCT nerwu wzrokowego i GCC
170 zł
Badanie GCL
150 zł
Badanie OCT kąta przesączania
170 zł
Badanie OCT przedniego odcinka gałki ocznej
260 zł
Badanie OCT w trakcie wizyty
110 zł
Angio-OCT
180 zł
Pachymetria
100 zł
Pachymetria rogówki
110 zł
Badania diagnostyczne w kierunku jaskry (OCT nerwu II z GCC, OCT kąta przesączania, pachymetria, pole widzenia jaskrowe)
400 zł
Pole widzenia
110 zł
Pomiar ciśnienia śródgałkowego metodą icare
30 zł
Pomiar ciśnienia śródgałkowego metodą aplanacyjną
40 zł
Zdjęcie barwne dna oka
100 zł
Wydanie opinii o stanie zdrowia
50 zł
USG B
100 zł
Zabiegi laserowe Cena
Kaspulotomia YAG
280 zł
Irydotomia YAG
280 zł
Laseroterapia siatkówki
350 zł
Iniekcje doszklistkowe Cena
Leku Eylea
800 zł
Leku Lucentis
800 zł
Leku Avastin
600 zł
Triamcynolon
800 zł
Beaovu
2500 zł

*wizyta kwalifikacyjna do podania iniekcji wymaga przedłożenia badania oct plamek wykonanego w ciągu 30 dni poprzedzających wizytę