Zabiegi w Okolek

Cennik

Cennik obowiązuje od 1.07.2024 r.

Badanie Cena
Konsultacja okulistyczna
300 zł
Konsultacja okulistyczna dzieci do 15r.ż.
380 zł
Dobór okularów przez optometrystę
100 zł
Dobór soczewek kontaktowych
250 zł
Wizyta kontrolna do 1-go miesiąca
200 zł
Angiografia fluoresceinowa
350 zł
Badanie OCT plamki
200 zł
Badanie OCT nerwu wzrokowego i GCC
200 zł
Badanie OCT kąta przesączania
200 zł
Dwa badania OCT
300 zł
Badanie OCT w trakcie wizyty
130 zł
Angio-OCT
220 zł
Pachymetria rogówki
200 zł
Badania diagnostyczne w kierunku jaskry
(OCT nerwu II z GCC, OCT kąta przesączania, pachymetria, pole widzenia jaskrowe, ciśnienie)
550 zł
Pole widzenia
170 zł
Badanie dna oka za pomocą funduskamery
150 zł
Pomiar ciśnienia śródgałkowego metodą icare
40 zł
Pomiar ciśnienia śródgałkowego metodą air puff
30 zł
Zdjęcie barwne dna oka
160 zł
Wydanie opinii o stanie zdrowia
90 zł
Zabiegi laserowe Cena
Kaspulotomia YAG
370 zł
Irydotomia YAG
370 zł
Laseroterapia mikroskopowa
480 zł
Iniekcje doszklistkowe Cena
Eylea
900 zł
Avastin
800 zł
Triamcynolon
1000 zł
Beaovu
2000 zł
Wizyta kwalifikacyjna do iniekcji doszklistkowych
200 zł
*Wizyta kwalifikacyjna do podania iniekcji , wymaga przedłożenia Badania OCT plamek, wykonanego w ciągu 30 dni poprzedzających wizytę
Fotobiomodulacja (PMB) Cena
Wizyta kwalifikacyjna do iniekcji fotobiomodulacji (PMB)
200 zł
Fotobiomodulacja (PMB) - 9 zabiegów / 1 oko
1750 zł