Polityka jakości

W trosce o zadowolenie klienta, OŚRODEK OKULISTYCZNY OKOLEK sformułował misję palcówki o następującym brzmieniu:

DLA ZDROWYCH I PIĘKNYCH OCZU

W trakcie realizacji misji pracownicy Ośrodka deklarują:

  • Stosowanie procedur diagnostycznych i terapeutycznych zgodnych z nowoczesną wiedzą medyczną oraz ciągłe poszukiwania oraz wdrożenia nowych technologii;

  • Dbanie o jakość używanego sprzętu poprzez stałe i planowe kontrolowanie jego stanu oraz zakupu nowych urządzeń;

  • Stosowanie leków i materiałów dopuszczonych do stosowanie na terenie RP;

  • Przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych;

  • Spełnienie wymagań klienta w oparciu o wyniki badań zadowolenia pacjenta oraz jego oczekiwania;

  • Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym również szkolenia i staże w zagranicznych i renomowanych ośrodkach okulistycznych;