Polityka jakości

W trosce o zadowolenie klienta, OŚRODEK OKULISTYCZNY OKOLEK sformułował misję palcówki o następującym brzmieniu:

DLA ZDROWYCH I PIĘKNYCH OCZU

W trakcie realizacji misji pracownicy Ośrodka deklarują:

  • stosowanie procedur diagnostycznych i terapeutycznych zgodnych z nowoczesną wiedzą medyczną oraz ciągłe poszukiwania i wdrożenia nowych technologii;
  • dbanie o jakość używanego sprzętu poprzez stałe i planowe kontrolowanie jego stanu oraz zakupy nowych urządzeń;
  • stosowanie leków i materiałów dopuszczonych do stosowania na terenie RP;
  • przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych;
  • spełnienie wymagań klienta w oparciu o wyniki badań zadowolenia pacjenta oraz jego oczekiwania;
  • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym również szkolenia i staże w zagranicznych, renomowanych ośrodkach okulistycznych;
  • prowadzenie szkoleń, konferencji oraz inne formy wymiany doświadczeń.