Zabiegi w Okolek

Laseroterapia siatkówki

Laseroterapia siatkówki, inaczej zwana fotokoagulacją laserową, to zabieg wykonywany w leczeniu wszelkich schorzeń siatkówki. W schorzeniach naczyniowych, takich jak retinopatia cukrzycowa lub zakrzepy naczyń siatkówki, światło emitowane przez laser niszczy niedokrwione części siatkówki, zapobiegając tym samym postępowi choroby i redukując ryzyko dalszych powikłań. Ostrożnie wykonana laseroterapia może także zredukukować obrzęk siatkówki. We wszelkiego rodzaju chorobach zwyrodnieniowych obwodu siatkówki laseroterapia ma działanie ochronne, redukując ryzyko wystąpienia odwarstwienia siatkówki.

Zabiegi laseroterapii siatkówki nie są obciążone dużym ryzykiem powikłań. Do najpoważniejszych, jednak występujących bardzo rzadko, należą mroczki w polu widzenia, nieznaczne ograniczenie pola widzenia na skutek powstałych w wyniku zabiegu blizn, pogorszenie ostrości wzroku, wtórny przedsiatkówkowy rozrost gleju skutkujący pogorszeniem widzenia w przyszłości, wylew krwi podsiatkówkowy lub do ciała szklistego. Przez kilka tygodni po wykonanym zabiegu mogą również wystąpić przejściowe podrażnienia gałki ocznej oraz zaburzenia akomodacji,

Jak przebiega laseroterapia siatkówki?

Przed samym zabiegiem badana jest ostrość wzroku pacjenta. Następnie pielęgniarka podaje krople rozszerzające źrenice oraz krople znieczulające. Lekarz naświetla tkankę światłem lasera, niszcząc tym samym nieprawidłowe obszary siatkówki albo zaopatrując otwory lub przedarcia.

W trakcie zabiegu pacjent może odczuwać lekkie ukłucia, jednak nie jest to klasyfikowane jako ból. Po wykonanym zabiegu pacjent może odczuwać dyskomfort w widzeniu. Stan ten może utrzymywać się przez kilka godzin. Ponieważ do wykonania laseroterapii niezbędne jest podanie kropli rozszerzających źrenicę, których działanie utrzymuje się do 3 godzin po podaniu, odradza się kierowanie pojazdami do czasu ustąpienia objawów.

Laseroterapia siatkówki – dla kogo jest zabieg?

  • Retinopatia cukrzycowa;
  • Zakrzep żyły środkowej siatkówki;
  • Zmiany degeneracyjne obwodu siatkówki
  • Centralna surowicza chorioretinopatia
  • Inne schorzenia siatkówki nie uwzględnione powyżej.