Zabiegi w Okolek

Badanie OCT

Badanie OCT to jedna z najnowocześniejszych dzisiaj metod diagnozowania, wykorzystujących skaning optyczny. Dogłębna analiza współczynnika odbicia światła od poszczególnych warstw siatkówki pozwala na bardzo wczesne wykrycie wczesnych zmian oraz w dalszym etapie monitorowania przebiegu leczenia.

Optyczna koherentna tomografia dna oka OCT, w skrócie badanie OCT, jest niezbędne w diagnostyce chorób siatkówki (szczególnie ważne w diagnostyce wszelkich zmian chorobowych w obrębie plamki dna oka) oraz nerwu wzrokowego (jaskry). OCT jest badaniem całkowicie nieinwazyjnym, w odróżnieniu od angiografii fluoresceinowej wymagającej dożylnego podania kontrastu (fluoresceiny).

Badanie dna oka – jak działa OCT?

OCT pozwala na otrzymanie przekrojów tkanek w sposób bezkontaktowy i bezinwazyjny. Bardzo dokładnie pokazuje szczegóły budowy oka – przedstawia kolejne warstwy przekroju. Technicznie jest to badanie bardzo podobne do badania ultrasonograficzne – gdzie także badany obiekt jest sondowany wiązką światła. Światło rozproszone wstecz niesie informację o położeniu miejsc znajdujących się na drodze wiązki światła tam, gdzie zmienia się współczynnik załamania. Przesuwając promień w kierunku poprzecznym do kierunku rozchodzenia światła otrzymujemy kolejną porcję informacji o położeniu centrów rozpraszających. Złożenie wyników kolejnych pomiarów daje obraz przekroju badanego obiektu.

Jak wygląda badanie OCT i jak się przygotować?

Badanie OCT nie wymaga zwykle podania kropli rozszerzających źrenicę, a więc może być wykonane w trakcie dnia pracy, czy u kierowców. Jest szybkie i bezbolesne. Badanie OCT może być powtarzane wielokrotnie bez względu na wiek, także u kobiet ciężarnych. Samo badanie trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut.

Badanie OCT dna oka – dla kogo?

Wskazaniem do wykonania badania OCT jest m.in.:

  • nieostre widzenie
  • pogorszenie widzenia
  • diagnostyka i monitorowanie jaskry
  • ból oczu
  • cukrzyca
  • leczenie i diagnostyka niektórych chorób ogólnoustrojowych (np. leczenie arechiną, diagnostyka SM).