Zabiegi w Okolek

Badanie OCT

Badanie OCT to jedna z najnowocześniejszych dzisiaj metod diagnozowania, wykorzystujących skaning optyczny. Dogłębna analiza współczynnika odbicia światła od poszczególnych warstw siatkówki pozwala na bardzo wczesne wykrycie błony podsiatkówkowej oraz w dalszym etapie monitorowania przebiegu leczenia.

Optyczna koherentna tomografia dna oka OCT, w skrócie badanie OCT, jest niezbędne w diagnostyce chorób siatkówki (szczególnie ważne w diagnostyce wszelkich zmian chorobowych w obrębie plamki dna oka). OCT jest badaniem całkowicie nieinwazyjnym, w odróźnieniu od angiografii fluoresceinowej wymagającej dożylnego podania kontrastu (fluoresceiny).

Badanie dna oka – jak działa OCT?

OCT pozwala na otrzymanie przekrojów tkanek w sposób bezkontaktowy i bezinwazyjny. Bardzo dokładnie pokazuje szczegóły budowy oka – przedstawia kolejne warstwy przekroju. Jest to badanie bardzo podobne do badania ultrasonograficzne – gdzie także badany obiekt jest sondowany wiązką światła. Światło rozproszone wstecz niesie informację o położeniu miejsc znajdujących się na drodze wiązki światła tam, gdzie zmienia się współczynnik załamania. Przesuwając promień w kierunku poprzecznym do kierunku rozchodzenia światła otrzymujemy kolejną porcję informacji o położeniu centrów rozpraszających. Złożenie wyników kolejnych pomiarów daje obraz przekroju badanego obiektu.

Jak wygląda badanie OCT i jak się przygotować?

Przed samym badaniem należy użyć kropli rozszerzającch źrenicę, co powoduje tymczasowe pogorszenie widzenia i światłowstręt. Stan ten może się utrzymywać do 4 godzin, dlatego radzimy na badanie nie przyjeżdżać samemu samochodem a poprosić kogoś o podwiezienie. Po zakropieniu leku potrzebny jest czas aby źrenica się rozszerzyła i zwykle zajmuje to około 15-30 minut. Po tym czasie pacjent siada przed aparatem z głową spoczywającą nieruchomo na podpórce, a badający rejestruje przekrój wybranych elementów oka obserwując obraz na ekranie komputera. Badanie OCT może być powtarzane wielokrotnie bez względu na wiek, także u kobiet ciężarnych. Samo badanie trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut.

Badanie OCT dna oka – dla kogo?

Wskazaniem do wykonania badania OCT jest zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), makulopatia cukrzycowa i obrzęk plamki innego pochodzenia, otwór w plamce, zwłóknienie przedplamkowe czy centralna retinopatia surowicza.